Video z výcviku ve Fire Dragon na YouTube 2021
Pravidla krajské dotace na požární techniku pro JSDH obcí na období 2021 - 2024
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice 2019
Kurz pro rozhodčí TFA v ÚHŠ Bílé Poličany 24.-25.10.2020
Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
Průvodní dopis k výzvě k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
SIAŘ 2019-60 Pokyn GŘ HZS ČR ze dne 13.12.2019, kterým se vydává Cvičební řád JPO
Zápis z jednání Rady represe 13.02.2018
Vyhodnocení dotací na DA, CAS a stavby 2020
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - průvodní dopis 2019
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - technický posudek 2019
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - prezentace 2019
Informace z HZS Pardubice pro velitele jednotek o kurzech pro nové strojníky 2019
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Informace ze školení HZS Pardubice k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí 2018
Metodický pokyn pro získání odbornosti Hasič
Výkon služby v JSDH obcí 2016

Pracovní doba kanceláře je pondělí 14:00 - 18:00.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.